منابع انسانی استراتژیک

از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم منابع انسانی استراتژیک زمان مطالعه: 5 دقیقه 15 آبان 1400 مدیریت منابع انسانی استراتژیک، حوزه ای میان رشته ای است که از تلفیق مطالعات مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک حاصل شده است و به موضوعاتی همچون مدیریت منابع انسانی، سرمایه انسانی سازمان و عملکرد سازمان می پردازد. مدیریت…