آشنایی با ترازنامه

از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم آشنایی با ترازنامه زمان مطالعه: 5 دقیقه 30 مهر 1400 ترازنامه یکی از گزارش های مهم حسابداری، ترازنامه یا بیلان است. ترازنامه مالی یک اظهارنامه دو ستونه از اقلام است که هر ستون باید با ستون دیگر تراز باشد. ستون اول، لیست دارایی ها است. ستون دوم، حاصل جمع…