سیستم های کارکردی کسب و کار

از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم سیستم های کارکردی کسب و کار زمان مطالعه: 5 دقیقه 17 شهریور 1400 سیستم های کارکردی کسب کار مدیران کسب و کار از وضعیت سنتی که در آن می توانستند تصمیم های مرتبط با فن آوری اطلاعات را تفویض کنند یا از آن صرف نظر یا اجتناب کنند. به…