استراتژی نجات کرونا

از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم استراتژی نجات کسب و کار از بحران کرونا : پس از مدت کوتاهی از ظهور کرونا و به چالش کشاندن حوزه درمان جامعه جهانی به نظر می رسد که در حال حاضر این بحران پا را فراتر از حوزه درمان نهاده  و بخش های مختلفی را عرصه گاه تاخت…