آرشیو اخبار

از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم کارشناس تحقیق و توسعه شرکت؛ امکان سفارشی سازی انار برای مشتریان عمده به نقل از روابط عمومی شرکت، پس از مصاحبه ای که با کارشناس تحقیق و توسعه شرکت انجام گردید، ایشان از خبر خوب امکان سفارشی سازی برای مشتریان عمده و بزرگ انار خبر دادند، طبق این مصاحبه،…