از استقبال خوب شما بسيار سپاسگزاريم

زمان مطالعه: 5 دقيقه
25 اردیبهشت 1400

مدت زمانی که شما به منابع مالی نیاز خواهید داشت به این موضوع بستگی دارد که کدام یک از انواع بسیار متنوع تأمین مالی، برای شما و کسب و کارتان مناسب تر است. به طور کلی 4 نوع روش تأمین مالی وجود دارد:

  • دائمی
  • بلند مدت
  • میان مدت
  • کوتاه مدت

هر نوع فعالیت نیاز بــه منابع مالی دارد. از ایــن رو، منابع مالی را جریان اصلی بنگاه های اقتصادی و سازمان های کوچک و بزرگ می نامند. هدف از تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، سودآوری، کاهش ریسک و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی بنگاه اســت. سود ناشی از کسب و کار بنگاه، از عوامل مهم تداوم فعالیــت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده و منبع مهمــی برای تأمین مالی فعالیت های عملیاتی بنگاه درآینده است. یک تعریف از تأمین مالی است که می گوید؛ تأمین مالی، هنر و علم مدیریت وجه نقد است. از نگرانی های بنگاه های اقتصــادی در جهان، تأمین منابع مطلوب مالی میباشــد.

تأمین مالی دائمی:

اگر کسب و کار شما به عنوان یک تاجر یا شراکت انحصاری مطرح است، تأمین مالی دائمی شما به صورت سرمایه ای که شما یا شریکتان شخصا آن را سرمایه گذاری می کنید به علاوه سودی خواهد بود که توسط کسب و کار شما ایجاد و حفظ شده است. با این حال اگر قصد دارید که یک شرکت با مسئولیت محدود را راه اندازی نمایید یا در قالب چنین شرکتی کسب و کار خود را توسعه دهید، تأمین مالی شما اندکی متفاوت تر خواهد بود؛ یعنی از طریق فروش سهام صورت خواهد گرفت که احتمالا شامل سرمایه گذاری از سوی سازمان های سرمایه گذاری خطرپذیر خواهد بود. این شیوه از تأمین مالی دائمی، معمولا به این مفهوم است که سرمایه گذار انتظار خواهد داشت که درصدی از مالکیت را در اختیار داشته یا مقداری کنترل بر روی منافع خود داشته باشد.

با این حال، از جنبه مثبت، این شیوه تأمین مالی را می توان برای خرید هرچیزی که واقعا برای کسب و کار مورد نیاز است، نظیر دارایی های ثابت و جاری، استفاده نمود و می توان از آن به عنوان یک ذخیره ی نقدی برای هزینه های پیش بینی نشده نیز استفاده کرد.

تأمین مالی بلند مدت:

این نوع از منابع مالی، از منابع خارجی در طی یک دوره بلند مدت، معمولا چیزی بین 5 تا 25 سال، استقراض خواهند شد. یک وثیقه ی تجاری یا یک توافقنامه وام بلند مدت از یکی از بانک های پس انداز، نمونه هایی از تأمین مالی بلندمدت هستند. پول دریافت شده را می توان برای دارایی های بلند مدت، نظیر ساختمان های کسب و کار و هرنوع ماشین آلات یا کارخانه های گران قیمت استفاده نمود.

تأمین مالی میان مدت:

هر نوع استقراضی که قرار است در طی یک دوره 2 تا 7 ساله پرداخت شود، تأمین مالی میان مدت محسوب می گردد. این نوع تأمین مالی عموما براساس توافق بین شما و سازمانی است که می خواهد منابع مالی را تأمین نماید و شامل موارد زیر می شود:

  • اجاره به شرط تملیک
  • اجاره
  • توافقنامه های وام

تأمین مالی کوتاه مدت:

بارزترین و رایج ترین نوع تأمین مالی کوتاه مدت، تسهیلات حساب جاری بانک است. اگرچه هزینه های تسویه این نوع از تسهیلات کمی زیاد است، اما از این مزیت برخوردارید که پرداخت شما براساس بهره ی مبلغی که واقعا دریافت نموده اید، صورت خواهد گرفت. از طرف دیگر، در مورد یک وام بانکی، شما حق استفاده از میزان مشخصی از پول را دارید و چه از کل مبلغ آن استفاده کنید یا استفاده نکنید، باید بهره آن را بپردازید.

اگر کسب و کار شما دارای روندهای فصلی است و به منابع مالی بیشتر برای خرید موجودی نیاز دارید، تسهیلات حساب جاری روشی ایده آل برای تأمین منابع مالی برای این کار است؛ شما سریعا می توانید، زمانی که فصل پرتقاضای شما فرا رسد، اضافه برداشت خود را مجددا کاهش دهید.

زمان بندی تأمین مالی:

وقتی انواع تأمین مالی امکان پذیر را بررسی کرده باشید، موردی که شما منابع مالی را برای آن نیاز دارید بیشترین تأثیر را بر روش انتخابی تان خواهد داشت. زمانی که شما در مورد مبلغ پولی مورد نیازتان و دلیل آن تصمیم گرفتید، باید اقدامات خود را مدیریت نمایید، چرا که همه پول دریافت شده به یک باره نیاز نخواهد بود. برای مثال، سرمایه ای که شما برای خرید ساختمان ها یا تجهیزات نیاز دارید، احتمالا اگر ماه ها قبل نیاز نباشد، هفته ها قبل از شروع کسب و کارتان مورد خواهد بود. از طرف دیگر، به سرمایه کاری شما تا زمانی که کسب و کارتان را شروع نکنید، نیازی نیست.