از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

زمان مطالعه: 5 دقیقه
29 شهریور 1400

پیش بینی گردش وجوه نقد نشان دهنده منابع و کاربردهای وجوه نقد برای دوره زمانی موردنظر است که به وسیله آن می توان دریافت چه میزان وجوه نقد وارد شرکت می شود و چه میزان از شرکت خارج می شود و چه موقع. همچنین میزان وجه نقد موجود در هرزمان را نشان می دهد. پیش بینی گردش وجوه نقد ابزار و سند مهمی برای شما و وام دهنده شما محسوب می شود.

صورت سود و زیان نشان دهنده سود یا زیان به دست آمده در یک دوره حسابداری است و دربردارنده موارد غیرنقدی مانند تعهدات پرداخت نشده، درآمد وصول نشده و … است. صورت جریان وجوه نقد نشان دهنده گردش وجوه نقد به داخل و بیرون از شرکت و چگونگی تولید آن برای پوشش دادن به پرداخت های صورت گرفته است.

اهمیت پیش بینی برای شما:

درصورت استفاده صحیح از پیش بینی گردش وجوه نقد، ابزاری در اختیار خواهید داشت که به وسیله آن می توانید تصمیم سازی مربوط به کسب و کارتان را پیگیری و خرید موجودی را تحت کنترل درآورید. همچنین می توان از آن به عنوان شاخص هشداردهنده وقتی که هزینه هایتان بیش از حد باشد یا اهداف مربوط به فروش شما برآورده نشده باشد استفاده کرد. اگر برآورد های گردش وجوه نقد شما نشان می دهد که احتمالا در یک مقطع زمانی پول کافی برای پرداخت صورت حساب هایتان نخواهید داشت، می توانید از قبل، سایر منابع سرمایه ای را جهت رفع کمبودهای نقدینگی خود به طور موقت پیش بینی کنید. پیش بینی صحیح گردش وجوه نقد زمان کافی را برای یافتن راه علاج فراهم می کند. در واقع دقیقا به شما می گوید به چه میزان پول هنگام ضرورت نیاز است و این پول از کجا تأمین شود.

تحلیل گردش وجوه نقد به شما کمک می کند موارد مشکل آفرین را در کسب و کار خود شناسایی کنید. در این بخش نیز مانند سایر تحلیل ها باید تمام بخش های تشکیل دهنده چرخه گردش وجوه نقد را برای تعیین اینکه آیا نقطه مشکل زایی خواهد بود یا نه به دقت مورد بازنگری قرار دهید. اصلاح و بهبود جریان وجوه نقد سبب موفقیت بیشتر کسب و کار شما خواهد شد.

اهمیت پیش بینی برای وام دهنده شما:

گردش وجوه نقد پیش بینی شده شما برای اکثر وام دهندگان حائز اهمیت بسیار است؛ چراکه مشخص می کند آیا پول نقد کافی برای پرداخت به فروشندگان و سایر اعتباردهندگان ازجمله وام دهنده در زمان مقرر دارید یا خیر. علاوه بر این پیش بینی کامل گردش وجوه نقد به روشنی به وام دهنده نشان می دهد که کسب و کار شما به چه میزان سرمایه در گردش دیگر نیاز دارد. اگر پیش بینی ها درمورد عملکرد کسب و کار واقعی باشد، می توان از امکان پذیر بودن دریافت یک وام زمان دار برای خرید تجهیزات یا ایجاد یک شبکه توزیع اطمینان حاصل کرد.

هنگام انجام پیش بینی های لازم برای گردش وجوه نقد خود، احتمالا مجبور به تمییز قائل شدن بین سه دوره زمانی متفاوت به شرح زیر خواهید بود:

  • کوتاه مدت
  • میان مدت
  • بلند مدت

چگونه پیش بینی جریان نقدی را تهیه کنیم؟

الف) مراحل تهیه پیش بینی های گردش نقدی:

پیش بینی جریان نقدی شامل مراحل زیر است:

مرحله 1: پیش بینی درآمدهای نقدی: برای برآورد میزان فروش خود در هرماه مبنایی واقع گرایانه پیدا کنید. برای عملیات جدید، میزان فروش پیش بینی شده برای مشتریان شناسایی شده باید مبنایی برای درآمدهای پیش بینی شده و همچنین براساس فروش کنونی رقبای فعال باشد. برای عملیات کنونی، درآمدهای ناشی از فروش یک ماه درسال گذشته مبنای خوبی برای پیش بینی فروش همان ماه درسال آینده است. اگر کالاهای خود را با اعتبارات مدت دار یا به صورت قسطی به فروش می رسانید باید مراقب باشید که تنها آن بخش از فروش را که می خواهید پول آن را درماه مشخصی وصول نمایید وارد گردش وجوه نقد کنید.

مرحله 2: پیش بینی هزینه های نقدی: هریک از ستون هزینه ها را که با خلاصه ای از پرداخت های نقدی به فروشندگان شروع می شود پیش بینی کنید. هرماه صرفا باید نشان دهنده مقدارپول نقدی باشد که درنظر دارید در آن ماه به فروشندگان مواد اولیه و ملزومات پرداخت کنید.

مرحله 3: تلفیق درآمدها و هزینه های نقدی: بخش تلفیق کاربرگ گردش وجوه نقد با تراز عملیات ماه قبل شروع می شود. سپس کل درآمدهای ماه جاری را اضافه و هزینه های همین ماه را کم کنید.

ب) طراحی کاربرگ جریان وجوه نقدی:

راه های مختلفی برای نحوه تهیه کاربرگ گردش وجوه نقد وجود دارد. پیشنهاد می شود برای استفاده بهینه این کاربرگ اقلام مربوط به پرداختنی ها و دریافتنی های ناشی از عملیات، سرمایه گذاری و فعالیت های مربوط به تأمین مالی را دربربگیرد.

ج) ابزار پیش بینی جریان وجوه نقدی:

برنامه های کامپیوتری مانند اکسل یا سایر نرم افزارهای تجاری استاندارد می توانند برای تهیه کاربرگ های گردش نقدی مورد استفاده قرار گیرند.