از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

زمان مطالعه: 5 دقیقه
11 مهر 99

مدیریت استراتژیک به معنای مجموعه تصمیم‌ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین می‌کند. اصطلاحاتی مانند برنامه ریزی و تدوین استراتژی، استراتژی در سطح بنگاه، استراتژی کسب و کار و نیز استراتژی دپارتمانی، زیرمجموعه‌ی مدیریت استراتژیک محسوب می‌شوند، به عبارت دیگر مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم سازمان می باشد و توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان ، به منظور کنترل منابع در محیط‌ های خارج از سازمان گرفته می شود.

تعاریف مخلف از مدیریت استراتژیک:

جک ولش: استراتژی یعنی اینکه من تصمیم های شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم.

مایکل پورتر: استراتژی یعنی اینکه کاری که دیگران انجام می دهند را با منابع کمتر (کاراتر) انجام دهیم و کارهایی انجام دهیم که هیچ کس غیر از ما انجام  نمی دهد.

هنری مینتزبرگ: استراتژی داشتن یعنی اینکه وقتی مجموعه ی تصمیم هایمان دیده می شود، بتوان الگوی خاصی را در آن ها مشاهده کرد.

مراحل مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله می‌شود:

  • تدوین استراتژی‌ها
  • اجرای استراتژی‌ها
  • ارزیابی استراتژی‌ها

استراتژی به معنی استفاده از منابع محدود، با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در محیط کسب و کار است، به‌گونه‌ای که بتوانیم برای خود مزیت رقابتی به وجود بیاوریم و از این طریق به تمایز در کسب‌وکار خود برسیم.

سه استراتژی عمومی کسب‌وکار عبارت‌اند از:

  • تمایز: به معنای متمایز بودن از طریق روش‌های مختلف است، روش‌هایی مانند اولین بودن، مالکیت یک خصوصیت ویژه، رهبری در بازار، تکیه بر ویژگی خاص، نحوه ساخت محصول، تخصصی بودن و …
  • رهبری هزینه: هدف از استراتژی رهبری در هزینه، خلق مزیت رقابتی از طریق تولید محصولات و خدمات با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تولید در حجم زیاد و با قیمت کم صورت بگیرد که اصطلاحاً آن را اقتصاد مقیاس یا صرفه‌جویی ناشی از مقیاس می‌نامند. برای کسب‌وکارهای بزرگ پیشنهاد می‌شود.
  • تمرکز: استراتژی تمرکز هم در کسب‌وکار و هم در سرمایه‌گذاری کاربرد دارد، استفاده‌کنندگان از این استراتژی معمولاً یا بر نوع خاصی از محصول تمرکز دارند و یا قسمت خاصی از بازار را مورد هدف قرار داده‌اند؛ مانند استراتژی نفوذ در بازار، استراتژی توسعه بازار و استراتژی توسعه محصول.

تعدادی از اهداف استراتژیک که در کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار دنبال می شود به شرح زیر است:

توسعه تفکر، مفاهیم، تئوری و الگوهای مدیریت استراتژیک را به نحوی که موجب کاهش شکاف بین تئوری و عمل می شود در مباحث مدیریت استراتژیک ایجاد کند.

توسعه قابلیت و شایستگی های محوری و متمایز در زمینه انجام طرح های تحقیقاتی و مشاوره ای مدیریت استراتژیک به صورتی که مزیت رقابتی را برای سازمان های بزرگ و کوچک در دنیای امروز و فردا مهیا کند.

توسعه توانایی تجزیه و تحلیل و مهارت تصمیم گیری های استراتژیک را در مباحث نظری و مسائل عملی پیچیده (با رعایت اصول اخلاقی) فراهم نماید.

توسعه مهارت ادراکی از یک الگوی یکپارچه و جامع فرایند مدیریت استراتژیک به صورتی که بتوان از کلیه مفاهیم و تکنیک های آموخته شده در مباحث بازاریابی، مدیریت نیروی انسانی، حسابداری، مالی، مدیریت، تولید، سیستم های اطلاعاتی و … به نحو شایسته ای (چه وقت و چگونه) استفاده کرد

توسعه نقش حکمرانی خوب شرکت در تغییر استراتژیک، تصمیم گیری استراتژیک و مدیریت استراتژیک به صورتی که ارزش آفرینی، افزایش بهره وری پایدار، افزایش خلاقیت و نوآوری و افزایش کیفیت زندگی کاری برای سازمان به عنوان یک کل و در تعاملات با محیط محقق شود

چند مطلب آموزشی پیشنهادی از انار