از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

زمان مطالعه: 5 دقیقه
17 شهریور 1400

سیستم های کارکردی کسب کار

مدیران کسب و کار از وضعیت سنتی که در آن می توانستند تصمیم های مرتبط با فن آوری اطلاعات را تفویض کنند یا از آن صرف نظر یا اجتناب کنند. به سمت شرایطی حرکت کرده اند که دیگر نمی توانند تصمیمات خود را درمورد یک طرح بدون در نظر گرفتن IT اتخاذ کنند.

به تعداد فعالیت های کسب و کاری که باید انجام شوند، مسائل کسب و کاری که باید حل شوند و فرصت های کسب و کاری که باید پیگیری شوند، برای استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار، روش وجود دارد.

به عنوان یک متخصص کسب و کار، شما باید درک و شناختی اساسی از روش های اصلی به کارگیری سیستم های اطلاعات برای پشتیبانی از کارکردهای کسب و کار داشته باشید.

درنظر داشته باشید که هرسازمانی برای موفقیت باید آن ها را به انجام برساند. از این رو در این مقاله سعی شده است که درمورد سیستم های کارکردی کسب و کار بحث شود، یعنی انواع گوناگون سیستم های اطلاعاتی (پردازش، مبادله اطلاعات، مدیریت پشتیبانی، تصمیم و …) که از کارکردهای حسابداری، امورمالی، بازاریابی، مدیریت عملیات و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار پشتیبانی می کنند.

سیستم های بازاریابی:

کارکرد بازاریابی در کسب و کار به برنامه ریزی، ترویج و فروش محصولات موجود در بازارهای موجود و توسعه محصولات جدید و بازارهای جدید برای جذب و خدمت رسانی بهتر به مشتریان فعلی و بالقوه می پردازد. از این رو بازاریابی، کارکردی حیاتی در عملیات یک سازمان کسب و کار می باشد.

شرکت های کسب و کار به طور فزاینده ای به فن آوری اطلاعات روی می آورند تا به آن ها در انجام کارکرد مهم بازاریابی در مواجهه با تغییرات سریع محیط امروز کمک نماید. برای مثال وب سایت ها و خدمات اینترنت، اینترانت یک فرایند بازاریابی متعامل را ممکن می سازند که در آن مشتریان می توانند در ساخت، بازاریابی، خرید و بهبود محصولات و خدمات مشارکت کنند. سیستم های اتوماسیون نیروی فروش از فن آوری های رایانه ای و اینترنتی قابل جا به جایی برای خودکارکردن فعالیت های پردازش اطلاعات پشتیبانی و مدیریت فروش استفاده می کنند. سایر سیستم های اطلاعاتی بازاریابی در مدیریت ارتباط با مشتری، برنامه ریزی و قیمت گذاری محصول و سایر تصمیمات مدیریت محصول، تبلیغات، افزایش فروش و استراتژی های بازاریابی هدفمند و تحقیق و پیش بینی بازار به مدیران بازاریابی کمک می کنند.

سیستم های تولید و ساخت:

سیستم های اطلاعاتی تولید، کارکرد تولید، عملیات را پشتیبانی می کنند که عبارت است از؛ کلیه فعالیت های مرتبط با کنترل و برنامه ریزی فرایند های تولید کالا و خدمات.

سیستم های اطلاعاتی که برای مدیریت عملیات و پردازش مبادلات استفاده می شوند، از تمام شرکت هایی که باید موجودی ها، خریدها و جریان کالاها و خدمات را برنامه ریزی، نظارت و کنترل کنند، پشتیبانی می نمایند. بنابراین سازمان هایی مانند شرکت های حمل و نقل، عمده فروشان، خرده فروشان، موسسات مالی و شرکت های خدماتی باید برای برنامه ریزی و کنترل عملیاتشان از سیستم های اطلاعاتی تولید/عملیات استفاده کنند.

سیستم های منابع انسانی:

کارکرد مدیریت منابع انسانی (HRM) شامل استخدام، جایابی، ارزیابی، جبران خدمات و توسعه کارکنان یک سازمان است. هدف مدیریت منابع انسانی استفاده کارامد و اثربخش از منابع انسانی یک شرکت است. درواقع سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی طراحی شده اند تا از برنامه ریزی برای دستیابی به نیازهای کارکنان شرکت، توسعه کارکنان تا آخرین حد بالقوگی شان و کنترل تمام برنامه ها و سیاست های مرتبط با کارکنان پشتیبانی کنند. در ابتدا، کسب و کارها از سیستم های اطلاعاتی رایانه ای استفاده می کردند تا گزارش های حقوق و دستمزد و پرداخت تولید کنند، سوابق کارکنان را نگهداری کنند و بکارگیری کارکنان در عملیات کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنند. بسیاری شرکت ها از این کارکرد سنتی مدیریت کارکنان فراتر رفته اند و سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) را توسعه داده اند که علاوه بر این ها از استخدام، انتخاب و بکارگیری، جایابی شغل، ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل پاداش های کارکنان، آموزش و توسعه و بهداشت، امنیت و سلامتی پشتیبانی می کنند.

سیستم های حسابداری:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری از قدیمی ترین و پرکاربردترین سیستم های اطلاعات در کسب و کار هستند. این سیستم ها مبادلات کسب و کار و رویدادهای تجاری را ثبت و گزارش می کنند. سیستم های حسابداری رایانه ای جریان نقدینگی سرتاسر سازمان را به صورت دوره ای ثبت و گزارش می کنند و اعلان های مالی بااهمیتی مانند ترازنامه ها و اظهارنامه های درآمد را تولید می کنند. این سیستم ها همچنین پیش بینی هایی برای شرایط آینده مانند اظهارنامه های مالی پروژه و بودجه بندی های مالی ایجاد می کنند. عملکرد مالی یک شرکت با این پیش بینی هاو سایر گزارش های تحلیلی حسابداری اندازه گیری می شود. سیستم های حسابداری عملیاتی به حفظ سوابق تاریخی و قانونی و تولید اظهارنامه های مالی دقیق می پردازند. معمولا این سیستم ها شامل سیستم های پردازش مبادلات از قبیل سیستم های پردازش سفارش، کنترل موجودی، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، حقوق و دستمزد و دفترکل هستند.

سیستم های مدیریت مالی:

سیستم های مدیریت مالی رایانه ای، مدیران و اهالی کسب و کار را برای گرفتن تصمیمات مرتبط با تأمین مالی یک کسب و کارو تخصیص و کنترل مناب مالی درون یک کسب و کار پشتیبانی می کنند. انواع عمده سیستم های مدیریت مالی شامل مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری، بودجه بندی سرمایه، پیش بینی های مالی و برنامه ریزی مالی می گردد. تحلیل گران مالی معمولا از صفحه گسترده های الکترونیکی و سایر نرم افزارهای برنامه ریزی مالی برای ارزیابی عملکرد مالی فعلی و مورد انتظار کسب و کار استفاده می کنند. همچنین آن ها به تعیین نیازهای تأمین مالی شرکت و تحلیل روش های جایگزین تأمین مالی کمک می کنند.