از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برای راه اندازی هر کسب و کاری اصول و قواعد خاصی وجود دارد که با توجه به نوع کسب و کار رعایت آن قوانین الزامی و یا با تأثیر مثبت در راه اندازی کسب و کار همراه هستند.

تیم انار با توجه به رسالت همیشگی خود یعنی ارائه خدمات باکیفیت و کاربردی به مشتریان، این بخش را در نظرگرفته است که اصول کسب و کار، مشتری مداری، بازاریابی و… را در قالب کلیپ های آموزشی با توضیحات دکتر محمدی فر استاد بازاریابی و کسب و کار ارائه می دهد.