از استقبال خوب شما سپاسگزاریم

مدل­ ها اساساً برای ساده کردن واقعیت­ های پیچیده به کار می­روند. یک مدل کسب‌وکار، ابزاری مدیریتی است که بخش­های مختلف کسب‌وکار را به‌صورت ساده و واضح بیان می­کند. این بخش‌ها 9 عدد بوده و شامل مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال ­های توزیع، ارتباط با مشتری، جریان درآمدی، فعالیت­ های کلیدی، منابع کلیدی، شرکای کلیدی و ساختار هزینه می­باشد.