ازاستقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

روابط عمومی شرکت گزارش می دهد؛
به گزارش روابط عمومی، شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت موفق به کسب درجه TRL۸ از ۹ در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) شد. این سامانه به منظور ارزیابی فناوری‌ها و اختراعات با اعطای سطوح آمادگی TRL (آمادگی توانمندی فناوران) راه‌اندازی شده است. فناوران می‌توانند با ثبت فناوری‌ها و اختراعات خود، مراحل دریافت TRL را که از ۱ تا ۹ است طی کنند.
آمادگی توانمندی فناورانه ویا همان TRL به مجموعه‌ای از معیارها جهت ارزیابی میزان بلوغ و آمادگی فناوری است که میزان مقایسه سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب محصولی خاص و در یک محیط عملیاتی و کاربردی را میسر می‌کند.
توصیف هرکدام از مراحل TRL شامل موارد زیر است:
TRL1: پایین‌ترین سطح آمادگی تکنولوژی است مطالعات علمی برای به دست آوردن ویژگی‌های اساسی تکنولوژی آغاز شده است.
TRL2: اختراع شروع می‌شود باملاحظه اصول اساسی طرز کار و عملکرد تکنولوژی اختراع می‌شود طرز کار تکنولوژی مبتنی بر قضاوت و اندیشه فردی است و هیچ مثبته و یا تحلیل تفصیلی که این فرض را ثابت کند وجود ندارد مثال‌ها هنوز محدود به مطالعات بر روی کاغذ است.
TRL3: تحقیق و توسعه به صورت عملی آغاز می‌شود. شامل مطالعات تحلیلی و مطالعات آزمایشگاهی می‌شود تا به طور عملی پیش‌بینی‌های مربوط به اجزای جداگانه تکنولوژی تأیید شود. مثال ؛ شامل اجزایی می‌شود که هنوز یک پارچه نشده‌اند و یا نمونه‌ای بیرون نداده‌اند.
TRL4: اجزا فنی مهم با یک دیگر کار خواهند کرد. در قیاس با سیستم نهایی دقت و صحت کمتری وجود دارد.
TRL5: دقت و صحت تکنولوژی نمونه تابلویی به طور عمده‌ای افزایش پیدا می‌کند.اجزاء فنی مهم به گونه معقول تر و منطقی تری تجمیع می‌شوند به نحوی که تکنولوژی می‌تواند در محیط شبیه‌سازی شده، آزمایش شود. مثال شامل تجمیع آزمایشگاهی اجزاء با دقت و صحت بالا می‌شود.
TRL6: مدل نمونه یا سیستم اولیه که کاملاً فراتر از نمونه تابلویی امتحان شده در سطح ۵ است در محیط مربوطه آزمایش می‌شود. پیشرفت عمده‌ای در آمادگی اثبات‌شده تکنولوژی وجود دارد مثل شامل آزمایش نمونه اولیه در محیط آزمایشگاهی با دقت بالا و یا محیط عملیاتی شبیه‌سازی شده است.
TRL7: نمونه اولیه در یک سیستم عملیاتی طرح‌ریزی شده قرار می‌گیرد پیشرفت عمده‌تری نسبت به سطح ۶ انجام می‌شود که مستلزم اثبات تجربی نمونه اولیه در یک محیط عملیاتی است.
TRL8: اثبات می‌شود که تکنولوژی در شکل نهایی و تحت شرایط مورد انتظار کار خواهد کرد تقریباً در تمام موارد این سطح معرف انتهای توسعه سیستم حقیقی است.
TRL9: کارکرد حقیقی تکنولوژی در شکل نهایی‌اش و تحت شرایط عملی اثبات می‌شود.