این حق شماست که بدانید…

کارشناس تحقیق و توسعه شرکت؛
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ که سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین تعیین شد، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت به ارائه گزارشی که در سایت شرکت های دانش بنیان به نقل از دکتر رضا اسدی فرد، سرپرست معاونت توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری منتشر شده بود، پرداختند. طبق این گزارش در حال حاضر ۸ هزار و ۱۷۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف فناوری در کشور مشغول به فعالیت هستند. از این تعداد ۹۷۳ شرکت، دانش‌بنیان نوع یک، ۶ هزار و ۷۹ شرکت دانش‌بنیان نوع ۲ و هزار و ۱۱۸ شرکت دانش‌بنیان نوع ۳ هستند.
از منظر حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هم از ۸۱۷۰ شرکت دانش‌بنیان؛ ۱۸۵۰ شرکت در حوزه برق و الکترونیک، ۱۸۱۰ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، ۱۷۳۹ شرکت در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، ۱۱۵۱ شرکت در حوزه مواد پیشرفته شیمی و پلیمر، ۴۷۸ شرکت در حوزه داروهای پیشرفته، ۴۰۶ شرکت در حوزه تجاری‌سازی، ۳۷۴ شرکت در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۳۲۸ شرکت در حوزه تجهیزات پزشکی و ۳۴ شرکت در حوزه خلاق و علوم انسانی فعالیت دارند.
ورودی‌های تقاضای ارزیابی برای شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از ۲ برابر و حتی در برخی از ماه‌ها ۲.۵ برابر بوده و این باعث رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است. در مجموع تا آخر بهمن‌ماه تقریباً حدود ۱۵۰۰ شرکت جدید دانش‌بنیان به فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه شده اند که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
به گفته اسدی فرد، در آینده سیستم ارزیابی دانش بنیان ها تغییر پیدا می کند به طوریکه؛ علاوه بر تعریف شرکت‌ها، شاخص‌های ارزیابی و فرآیند ارزیابی طوری اصلاح می شود که به مطلوبیت‌های ملی نزدیک تر می شویم و در این میان به ارزش‌افزوده اقتصادی نیز خواهیم رسید.