از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

زمان مطالعه: 5 دقیقه
30 تیر 1401

وجود فرصت در بازار امری بدیهی است و کارآفرین باید همواره به دنبال کشف فرصت باشد؛ وی پس از کشف فرصت است که قادر خواهد بود ایده مناسبی را برای آن توسعه دهد. کارآفرین ابتدا عامل کشف خطاهای بازار و پس از آن منشأ کشف فرصت است. بنابراین فرصت همان خطای بازار است یا به عبارت دیگر، از وجود خطاهای کارآفرینانه که شامل کمبودها، مازادها و تخصیص نادرست منابع در بازار است، فرصت به وجود می‌آید. بر این اساس وجود خطاهای کارآفرینانه مقدمه و پیش‌شرط عمل کشف فرصت‌های کارآفرینانه است.

طبق نظریه کرزنر (یکی از دانشمندان صاحب‌نظر حوزه کارآفرینی)، لازمه وجود کارآفرینی، کنش کارآفرینانه است. کنش کارآفرینانه همان فعل، اقدام یا عملی است که فرد کارآفرین در راستای خلق ارزش یا کارآفرینی انجام می‌دهد. کارآفرینان با داشتن کنش‌های جسورانه، متهورانه و سوداگرانه به دنبال کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های خلق ارزش و کسب سود خالص هستند. در کنش کارآفرینانه عنصر بسیار مهمی تحت‌عنوان «کشف فرصت» مستتر است. براساس دیدگاه مورد بحث، فرصت عبارت است از وجود خطاهای کارآفرینانه در بازار و خطاهای کارآفرینانه را نیز نتایج نادرست حاصل از تصمیم‌گیری‌های پیشین سایر کارآفرینان تعریف می‌کنند.

فرصت های کسب و کاری همان نیازهایی در بازار هستند که می توان از طریق راه اندازی یک کسب و کار آن ها را حل یا رفع نمود. معمولاً افرادی که وارد دنیای کسب و کار می‌شوند احساس می‌کنند که نقطه‌ی شروع کسب و کار از ایده است. درنتیجه تمام تمرکز خود را روی طراحی ایده‌های مختلفی برای شروع یک استارت‌آپ می‌کنند. درصورتی‌ که قبل از ایده‌یابی مرحله‌ی مهمی به نام تشخیص فرصت کسب و کار وجود دارد. اگر دیده‌اید که ایده‌ای توانسته به موفقیت خوبی برسد در حقیقت فرصت خوبی را ایجاد یا شناسایی کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم کارآفرینان، اینست که دائماً به دنبال ایجاد یا شناسایی فرصت‌های جدید در محیط اطراف خود هستند. همانطور که اشاره شد منظور از فرصت، همان شرایط و موقعیتی است که می‌تواند با ارائه یک راه حل توسط ما منجر به پیشرفت و توسعه ما شود.
توجه داشته باشید که ممکن است امروز فرصتی را شناسایی کنید اما در آینده این فرصت برای شما مناسب تشخیص داده نشود. برای مثال شاید در زمان حاضر اشتیاق مردم به خریدهای اینترنتی زیاد باشد ولی ممکن است در آینده از این شور و اشتیاق کاسته شود.

وجود فرصت در بازار امری بدیهی است و کارآفرین باید همواره به دنبال کشف فرصت باشد؛ وی پس از کشف فرصت است که قادر خواهد بود ایده مناسبی را برای آن توسعه دهد. کارآفرین ابتدا عامل کشف خطاهای بازار و پس از آن منشأ کشف فرصت است. بنابراین فرصت همان خطای بازار است یا به عبارت دیگر، از وجود خطاهای کارآفرینانه که شامل کمبودها، مازادها و تخصیص نادرست منابع در بازار است، فرصت به وجود می‌آید. بر این اساس وجود خطاهای کارآفرینانه مقدمه و پیش‌شرط عمل کشف فرصت‌های کارآفرینانه است.

کشف فرصت یا همان کشف خطای کارآفرینان قبلی در بازار، اصلی‌ترین اقدامی است که یک کارآفرین باید انجام دهد. کارآفرینان قبلی نیز که با شناسایی نیازهای پاسخ داده نشده یا به‌طور ناقص پاسخ داده شده اقدام به کارآفرینی کرده بودند، دارای خطاهایی در پوشش نیاز متقاضیان هستند. آنها یا موفق به توسعه ایده مناسب برای پوشش کامل نیاز مشتریان نشده‌اند یا به مرور زمان و با تغییرات عوامل محیطی، دیگر، محصولاتی را که به‌طور کامل منطبق با نیاز فعلی مشتریان باشد ارائه نمی‌کنند.

بنابراین کارآفرینی که قادر به شناسایی و تشخیص خطاهای کارآفرینانه موجود در بازار باشد، قادر خواهد بود ایده مناسب برای خطاهای موجود را توسعه داده و محصولی را که مورد تقاضای بازار باشد ارائه کند.

اجازه دهید کمی دقیق‌تر به بررسی اینکه چطور خطاهای کارآفرینانه قابل شناسایی هستند بپردازیم. طبق نمودار عرضه و تقاضا در اقتصاد از تلاقی محور تقاضا با محور عرضه، بازار در آن نقطه از منظر عرضه و تقاضا به تعادل رسیده است. ماهیت بازار در این است که پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. عاملان بازار همواره از طریق متناسب‌سازی عرضه با تقاضا، سعی در متعادل کردن بازار دارند. ولی نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که الزاما همیشه نقطه تعادل حاصل شده در بازار، نقطه مطلوب مشتریان نیست. در این حالت مشتریان کیفیت پوشش نیاز خود را با مبلغی که پرداخت می‌کنند متناسب و مطلوب نمی‌دانند. در این شرایط است که هوشمندی کارآفرینانه می‌تواند به کمک بازار بیاید و با تشخیص خطاهای موجود و عرضه محصولات نوآورانه، نقطه تعادل فعلی را برهم زده و تعادل بازار را به سمتی سوق دهد که برای مشتریان مطلوب باشد. بنابراین برای شناسایی خطاهای کارآفرینانه باید به دنبال کشف شرایطی بود که در آنها عرضه و تقاضا در نقطه مطلوب مشتریان به تعادل نرسیده باشند.

کشف فرصت‌های کارآفرینانه عبارت است از: استفاده از دانش و یادگیری ضمنی حاصل از حضور در عرصه کار، جبهه عمل و بازار برای شناسایی و بهره‌برداری از خطاهای کارآفرینانه. این کشف کارآفرینانه در بازار رقابتی اساس شکل‌گیری ایده‌ها است. کارآفرینانی موفق به ارائه ایده‌های جذاب و تولید محصولات پرفروش می‌شوند که قادر باشند فرصت‌های بهتری را شناسایی کنند.

کشف فرصت‌های کارآفرینانه = دانش و یادگیری ضمنی + کنش کارآفرینانه (کشف خطاهای کارآفرینانه) + بازار رقابتی

بنابراین کارآفرینان نیاز دارند در ابتدا با صنعت و بازاری که قصد کارآفرینی را در آن دارند آشنا شوند. آنها باید قواعد حاکم بر آن بازار و همچنین برنامه‌ها و نحوه عملکرد عوامل آن را بشناسند. آنها همچنین باید درک دقیقی از نیاز مشتریان در آن بازار و همچنین نحوه پوشش آن توسط راهکارهای موجود داشته باشند. در این صورت است که کارآفرینان قادر خواهند بود خطاهای موجود در بازار را که موجب نارضایتی مشتریان است تشخیص داده و نسبت به ایده‌پردازی برای پوشش آنها اقدام کنند.