از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

با برگزاری کارگاهی دوساعته؛

کارمندان شرکت اردیبهشت با اصول دورکاری آشنا شدند

 با توجه به اهمیت مقوله آموزش نیروی انسانی و به‌منظور توانمندسازی و ارتقای سطح دانش،‌ بینش و مهارت کارکنان، یک کارگاه آموزشی دوساعته با عنوان آشنایی با نظام و آئین‌نامه دورکاری برای کارمندان شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت برگزار شد.

به گفته روابط عمومی شرکت؛ با توجه به شرایط کرونا و دورکاری بیش از 3/2 کارمندان شرکت، اعضای هیئت‌مدیره تصمیم به برگزاری کارگاه آموزشی دورکاری گرفتند که اعضای شرکت با اصول دورکاری و چگونگی افزایش بهره‌وری در این دوره آشنایی پیدا کنند.

طی این دوره، ساعات مناسب کار در منزل، محیط اطراف برای کار، چگونگی افزایش دقت و تمرکز و … برای کارمندان توضیح داده شد.