از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

اطلاع رسانی؛
به گزارش روابط عمومی شرکت به اطلاع علاقمندان به حوزه تیم سازی و شک های فناور  می رساند، کارگاهی با عنوان فناوری تیم سازی و مدیریت شرکت های فناور به میزبانی مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در تاریخ دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن برگزاری کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی واقع در بلوار شهید بهشتی، مرکز آموزشی درمانی طالقانی برگزار خواهد شد.

افراد علاقمند می توانند جهت شرکت در کارگاه به پورتال خود در سامانه پژوهان مراجعه و در کارگاه ثبت نام نمایند.