از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت برگزار می کند؛

باتوجه به اهمیت تدوین طرح کسب و کار و آگاهی از همه زوایای یک کسب و کار قبل از شروع و یا توسعه کسب و کار، شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت اقدام به برگزاری وبینار آموزشی تدوین تخصصی طرح کسب و کار در تاریخ پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت  ۱۰ صبح نمود، در این وبینار آموزشی ۱ ساعته، مواردی مانند:

  • مفهوم طرح کسب وکار
  • اصول طرح نویسی
  • معرفی بخش های مختلف طرح کسب وکار
  • اشنایی با انواع طرح کسب و کار

عنوان خواهد شد. افرادی که تمایل به شرکت در این وبینار دارند از روز شنبه 5 آذر می توانند به این آدرس مراجعه و ثبت نام خود را انجام دهند.