از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

همکاری با دانشگاه علمی کاربردی درخصوص؛
برگزاری دوره های کوتاه مدت
به نقل از روابط عمومی شرکت آروین مروارید اردیبهشت، شرکت با همکاری دانشگاه علمی کاربردی، مجری آموزش های دوره های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی خواهد شد. پس از این، شرکت به طور رسمی و با ارائه گواهی آموزشی از دانشگاه جامع علمی کاربری آغاز به برگزاری دوره های کوتاه مدت که زیر مجموعه گروه مدیریت و خدمات اجتماعی باشد، خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه یکی از شرکای کلیدی شرکت، دانشگاه ها و مراکز آموزشی می باشند، از برقراری ارتباط با این مراکز ابراز امیدواری کرده و بیان داشتند که بین دانشگاه علمی کاربردی و شرکت از ابتدای تاسیس شرکت، روابط خوبی برقرار بوده که امید است این روابط در جهت بهبودی بیشتر پیش رفته و شرکت نیز در این جهت از تمامی امکانات خود در جهت ارائه خدمات و آموزش های خود به جامعه دانشگاهی و دانشجویان محترم استفاده خواهد کرد.