از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

مصاحبه انجمن علمی دانشجویی مدیریت و کارآفرینی؛

با مدیرعامل شرکت آروین مروارید اردیبهشت

به نقل از روابط عمومی شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت، طی مصاحبه ای که انجمن علمی دانشجویی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی روز پنج شنبه 1400/06/18با مدیرعامل شرکت با موضوع شرایط کسب و کار استان داشت، مطالب زیر توسط دکتر محمدی فر بیان شد؛

 در حال حاضر در استان مشکل تولید وجود ندارد، همانطور که قبلا نیز تأکید داشته ام، بزرگترین مشکل موجود در استان بازاریابی و فروش است و راه برون رفت صنعت و تجارت استان از مشکلات موجود نیز ارتقاء مهارت‌ها در حوزه مدیریت بازاریابی، تحقیقات بازار و سیاست گذاری صحیح بازار است. بهترین توصیه برای فعالان کسب و کار این است که؛ مدیران صنعتی، کارآفرینان و کارشناسان بایستی به جد این مهارت ها را بیاموزند و مورد بهره برداری قرار دهند.

دکتر محمدی فر با اشاره به شرایط فعلی بازار ایران، به ارائه راهکارهای بازاریابی جهت بهره برداری و مواجه با شرایط نوظهور بازار پرداخت و گفت: عناصر مدیریت بازاریابی، گسترش فضای رقابت، تغییر در عناصر آمیخته بازاریابی، میل به ادغام های رو به جلو و افزایش توجه به استراتژی های دانش، از مهمترین مسائل مطرح شده در خصوص شرایط حاکم بر بازار است.