از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

کارشناس تحقیق و توسعه شرکت گزارش می دهد:

مصاحبه با مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان کرمانشاه

با توجه به اینکه یکی از وظایف واحد تحقیق و توسعه شرکت، ایجاد ارتباط با سایر نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی و انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با آن ها می باشد، لذا کارشناس این واحد با مراجعه به بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان کرمانشاه و انجام مصاحبه ای با مدیرعامل این بنیاد، با شرح وظایف بنیاد توسعه استان آشنا و خلاصه ای از فعالیت های شرکت را نیز برای ایشان توضیح دادند.

مدیرعامل پس از توضیح درباره فعالیت های بنیاد که حمایت از ایده های جوانان است، بزرگترین مشکل اشتغال را تغییرات قیمتی برای تولیدات دانستند و اظهار داشت که جوانان ما از عدم سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در رنج هستند. ایشان همچنین اشاره به عدم دانش بازاریابی و فروش در جوانان اشاره داشتند و گفتند که تا زمانی که دانش کافی برای فروش محصولات نداشته باشیم، نمی توانیم بدون برنامه اقدام به تولید کنیم. 

در آخر ایشان با آگاهی از جنبه های مختلف نرم افزار انار که می تواند تا حدود زیادی مشکلات ایجاد یک کسب و کار را کاهش دهد، تمایل خود را به برگزاری جلسات مشترک بیشتر و همکاری در کاهش مشکلات بیکاری جوانان استان اظهار داشتند.