از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

دریافت مجوز،

اتحادیه کسب و کارهای مجازی

با توجه به اینکه، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تنها مرجع صدور مجوز برای استارتاپ‌ها می‌باشد و این اتحادیه به صورت کشوری در حال فعالیت است به گونه‌ای که اگر مجوز این اتحادیه را دریافت نمائید، می‌توانید در سراسر کشور به فعالیت خود بپردازید، لذا در این راستا شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت اقدام به اخذ این مجوز کرد، که در مدت زمان کوتاهی موفق به اخذ این مجوز گردید.

با دریافت مجوز و عضویت در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در حقیقت پروانه کسب وبسایت، فروشگاه اینترنتی یا کسب و کار مبتنی بر فضای مجازی خود را اخذ می نمایید.