از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

اهدای لوح تقدیر رییس پارک علم و فناوری به دکتر محمدی فر درجهت؛

پس از برگزاری کارگاه مجازی توسط دکتر محمدی فر با عنوان معرفی نوآوری شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت و استقبال خوبی که از برگزاری کارگاه و استفاده از تجربیات دکتر محمدی فر صورت گرفت، رییس پارک علم و فناوری کرمانشاه، دکتر سیامک آزادی با اهدای لوح تقدیر به دکتر محمدی فر ضمن تشکر از برگزاری کارگاه و انتقال تجربیات مفید ایشان، خواستار برگزاری کارگاه های بیشتر و همکاری های مستمر شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت با پارک علم و فناوری شدند.