برگزاری کارگاه آموزشی spss
کارگاه آموزشی spss توسط شرکت اردیبهشت برگزار شد

با توجه به اهمیت و ضرورت محاسبات آماری و نقش نرم افزار spss به عنوان یک نرم افزار موفق در این زمینه، شرکت اردیبهشت یک کارگاه آموزشی مقدماتی spss در تاریخ سه شنبه 1400/03/11 با هدف افزایش دانش و رفع مشکلات موجود درحوزه آمار یک دوره

11 خرداد 1400