از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

انتخاب شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت به عنوان؛
شرکت برگزیده دانش بنیان
به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت، با اهدای تقدیرنامه ای از طرف دکتر احمدی ریاست دانشگاه رازی به دکتر محمدی فرمدیرعامل شرکت، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری و از بین شرکت های مختلف، شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت موفق به کسب عنوان شرکت برگزیده دانش بنیان دانشگاه رازی درسال 1400 گردید.