چطور در انار، اولین نرم‌افزار دانش‌بنیان تحت وب طرح کسب‌وکار  سفارش خود را ثبت کنم ؟

وارد پروفایل خود شوید.

خدمت مورد نظر را انتخاب كنيد.

در صورت داشتن كد تخفيف آن را وارد كنيد.

بعد از انتقال به صفحه پرداخت و وارد كردن اطلاعات حساب شما شارژ شده و مي توانيد از خدمت مورد نظر استفاده كنيد.