ازاستقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

روابط عمومی شرکت گزارش می دهد؛
به گزارش روابط عمومی شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت، دکتر محمدی فر در پنل تخصصی ملی با موضوع جستاری پژوهش محور در کارآفرینی فرهنگی حوزه‌ی کودک و نوجوان در نمایشگاه هفته‌ی پژوهش کرمانشاه به ایراد سخنرانی پرداختند. در این پنل تخصصی، دکتر یوسف محمدی فر ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این پنل گفت: کودکان و نوجوانان ما یاد نگرفته‌اند که کارآفرینی و کسب ثروت کم‌کم و پله پله به وجود می‌آید و فکر می‌کنند کسب ثروت باید آسانسوری باشد. خانواده و آموزش و پرورش و دیگر نهادهای آموزشی فعال در حوزه‌ی کودک و نوجوان مقصران اصلی این تفکر در کودکان و نوجوانان هستند. محمدی‌فر در ادامه گفت: ما باید یاد بگیریم و تلاش کنیم که کودکان و نوجوانان خود را به سمت تلاش و سخت‌کوشی سوق دهیم چرا که مسأله‌ی کار و کارآفرینی در کشور و به ویژه در استان ما تنها با پول و دریافت وام و تسهیلات حل نمی‌شود و نیازمند تلاش و سخت‌کوشی هستیم و در این راستا باید به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی توجه کرد و این امر در حوزه‌ی کارآفرینی فرهنگی کودک و نوجوان بسیار اهمیت بیشتری دارد. محمدی‌فر بیان داشت: آدم‌های حرفه‌ای در کارآفرینی آدم‌های متعهدی هستند و هر آدمی در حوزه کارآفرینی باید تلاش هوشمندانه، تداوم و تمرکز، تعلق و عشق، تعهد و دلبستگی، تخصص و تجربه و توکل و امید را در دستور کار خود قرار بدهد تا به موفقیت برسد. محمدی‌فر با اشاره به تقویت فرهنگ تلاش و کوشش در کودکان و نوجوانان گفت: تلاش عامل موفقیت جامعه‌های توسعه یافته است و تلاش هوشمندانه و با تداوم و تمرکز، بسیار مطلوب و اثرگذار است. محمدی‌فر با تاکید بر اهمیت کارآفرینی فرهنگی و تقویت آن اظهار داشت: در بحث اشتغال ۸۷ درصد اشتغال را بخش خصوصی و غیر دولتی در اختیار دارد و تنها ۱۳ درصد از اشتغال بر عهده‌ی دولت است پس باید در حوزه‌ی کارآفرینی فرهنگی برون سپاری به بخش خصوصی در دستور کار بگیرد و دولت نباید و نمی‌تواند در این حوزه ورود پیدا کند. محمدی‌فر با اشاره به جنبه‌ی کیفی تولیدات در این حوزه گفت: در حوزه‌ی کارآفرینی فرهنگی وقتی تولیدات و خوراک‌های ما ضعیف باشد ناچار کودکان و نوجوانان سراغ نمونه‌های خارجی می‌روند و این در خیلی موارد باعث ایجاد چرخه های ناصحیح فرهنگی می‌شود. محمدی‌فر در پایان صحبت‌های خود اضافه کرد: بزرگترین چالش در حوزه‌ی کارآفرینی نگاه سنتی به کارآفرینی است، ما باید بدانیم ابتدا بازار چه می‌خواهد و بعد سراغ تقاضای بازار برویم و دست به تولید بزنیم.