از استقبال خوب شما بسيار سپاسگزاريم

برگزاری وبینار آموزشی؛

راه اندازي كسب و كارهاي نوپا

به نقل از روابط عمومی شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت؛ وبینار آموزشی << راه اندازي كسب و كارهاي نوپا>>روز يك شنبه 1400/05/24 باهدف آموزش راه اندازي يك كسب و كار جديد براي مخاطبين برگزار شد.  شرکت‌کنندگان در این دوره با نحوه شروع يك كسب و كار جديد آشنا شدند.

 با توجه به اهميت دانستن نكات اصلي در راه اندازي يك كسب و كار، توجه ويژه اي كه در چند سال اخير به كارآفريني شده و همين طور افزايش تمايل عموم مردم به كارآفرين شدن، شركت دانش بنيان آروين مرواريد ارديبهشت يك وبينار 4 ساعته با موضوع راه اندازي كسب و كارهاي نوپا برگزار كرد كه طي اين دوره نكات مربوط به چگونگي پيداكردن ايده، محافظت از ايده، اجرايي كردن آن، داشتن يك طرح توجيهي مناسب براي دفاع از ايده، بخش هايي از مديريت منابع انساني و رفتار سازماني به شركت كنندگان آموزش داده شد.