از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

دریافت مجوز؛

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه

طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح شده است و این قانون شامل اصنافی است که در حوزه کسب و کارهای اینترنتی فعالیت دارند. بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

این مجوز به موسسات و مراکزی اعطاء می گردد که صلاحیت ارائه خدمات و فعالیت در زمینه امور رایانه ای و فناوری اطلاعات را احراز نموده باشند؛ و نشان دهنده قانونمندی کسب و کار ایشان می باشد. لذا در این خصوص، شرکت آروین مروارید اردیبهشت  در راستای اجرای قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه یی پس از احراز شرایط توسط سازمان نظام صنفی رایانه موفق به دریافت مجوز فعالیت درحورزه تولید نرم افزار گردیده است.