از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برنامه جدید شرکت در راستای؛
مدت هاست که مشاغل خانگی به عنوان نوعی شغل با منبع درآمد نسبتاً پایدار معرفی می‌شوند و سازمان های مخلتلف، تسهیلات و امکانات مختلفی نیز برای این مشاغل درنظر گرفته اند. لذا پس از برگزاری جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مشاغل خانگی با رویکرد بررسی ماده سوم مصوبه برنامه های توسعه مشاغل خانگی در معرض آسیب و اشاره به استفاده ازظرفیت شرکت‌های دانش بنیان به ویژه حوزه‌های دانش محور، شرکت دانش بنیان آروین مروارید اردیبهشت نیز اقدام به برگزاری جلسه ای درونی با هدف اجرای برنامه ریزی صحیح و انجام مسئولیت اجتماعی در ایجاد اشتغال برای گروه های جامعه هدف تقاضامند مشاغل خانگی، همچون زنان سرپرست خانوار، معلولین، معتادین متجاهر و سایر گروه‌های کم برخوردار جامعه، داشته است.