از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برگزاری جلسه هم اندیشی

انار در راه موفقیت کسب و کارها توسعه می یابد

به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه‌ای در تاریخ 1400/03/18 با حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت آروین مروارید اردیبهشت با هدف توسعه انار و پایه‌گذاری اهداف جدید برای کمک بیشتر به کسب‌وکارها برگزار شد.

در طی جلسه دکتر محمدی فر ضمن اعلام آمار رو به رشد استقبال از نرم‌افزار انار و ابراز خرسندی از محقق شدن اهداف تعریف‌شده برای شرکت که در حال وقوع هستند، با تأکید بر شرایط جامعه به وجود یک راهنما و همراه جامع که بتواند در تمامی مسیرهای ایجاد یک کسب‌وکار از شکل‌گیری ایده تا نهایی کردن آن وجود داشته باشد و همچنین یک مسیر و نقشه اجرای راه برای راه‌اندازی کسب‌وکارها باشد، توسعه نرم‌افزار انار را مورد تأیید قرار دادند.

ایشان با تأکید بر این نکته که در حال حاضر انار تنها نرم‌افزاری است که به‌صورت کامل کسب‌وکارها را ازلحاظ مختلف موردبررسی قرار داده و یک خروجی کامل و بی‌نقص به کاربر ارائه می‌دهد، همچنان بر توسعه نرم‌افزار از تمام لحاظ تأکید داشته و این امر را مستلزم تلاش بیشتر و تمرکز بر جزئیات کار دانستند.

در انتهای جلسه، ارزش‌های بنیادین، چشم‌انداز و مأموریت شرکت برای حاضرین در جلسه قرائت شد و یک‌بار دیگر همه اعضا برای رسیدن به اهداف ذکرشده هم‌پیمان شدند.