از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برگزاری جلسه داخلی شرکت در جهت؛

اعمال تغییرات جدید در نرم افزار انار

در تاریخ 7 فروردین 1401، جلسه ای با حضور مدیرعامل و تعدادی از اعضای شرکت در جهت برنامه ریزی برای اعمال تغییرات جدید در نرم افزار انار، توسعه آن و همینطور راه اندازی اپلیکیشن انار تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه دکترمحمدی فر ضمن یادآوری نامگذاری امسال و اشاره به این نکته که “منظور از اقتصاد دانش‌بنیان از دیدگاه رهبری، دیدگاه علمی و فناورانه به تولید در همه عرصه‌هاست که نتیجه آن، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل خواهد بود” داشتند. سپس برنامه هایی برای بهبود نرم افزار و توجه خاص به ایجاد بخش هایی مخصوص کسب و کارهای تولیدی در نرم افزار دانش بنیان انار ارائه شد که برای تحقق آن ها و پیاده سازی آن در نرم افزار برنامه ریزی صورت گرفت.

در انتهای جلسه، آخرین تغییرات ایجاد شده در نرم افزار انار مورد بررسی و نظرخواهی قرار گرفت.