از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برگزاری جلسه مشترک

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گفته روابط عمومی شرکت با انعقاد این تفاهم نامه، اساتید، دانشجویان و کاربران معرفی شده از طرف دانشگاه به منظور استفاده از اولین نرم افزار دانش بنیان تحت وب تدوین طرح کسب و کار، شامل تخفیفات نقدی و ارائه مشاوره رایگان در هنگام نوشتن طرح های خود با استفاده از نرم افزار انار خواهند شد. ضمنا دانشگاه علمی کاربردی خواستار داشتن نرم افزار به عنوان یک ابزار آموزشی بود که شرکت اردیبهشت با این امر موافقت کرد اما اجرایی شدن آن نیازمند برگزاری جلسات بیشترخواهد بود.