از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

مدیرعامل شرکت؛

طرح تخفیف برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال می‌شود

به نقل از روابط عمومی شرکت، طی جلسه‌ای که در تاریخ 1400.05.14 با حضور اعضای شرکت و تعدادی از مدیران شرکت های دانش بنیان برگزار شد، مدیرعامل شرکت با تأکید برحمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده از نرم‌افزار انار را برای این شرکت‌ها همراه با ارائه‌ی تخفیف در نظر گرفتند و این‌طور بیان کردند ؛ نرم‌افزار انار که محصول شرکت دانش‌بنیان آروین مروارید اردیبهشت است و عنوان اولین نرم‌افزار دانش‌بنیان طراحی و تدوین طرح کسب‌وکار را برای خود کسب کرده است، به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا نوع ۱ و نوع ۲، دانش‌بنیان تولیدی نوع ۱، دانش‌بنیان صنعتی، دانش‌بنیان تجاری‌سازی، دانش‌بنیان فرآیندی و خدماتی، دانش‌بنیان نرم و هویت‌ساز و دانش‌بنیان حوزه EPC طرح تخفیف استفاده از نرم افزار فعال می شود و این شرکت ها می‌توانند از تخفیفات ویژه برای استفاده از نرم‌افزار برخوردار شوند.