از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برگزاری کارگاه آموزشی

بررسی بوم مدل نرم افزار انار

به گفته‌ی روابط عمومی شرکت، جلسه‌ی هفته‌ی اخیر، با حضور مدیرعامل شرکت و با توجه به شرایط کرونا با حضور تعداد محدودی از کارمندان برگزار شد.در طی جلسه دکتر محمدی فر ضمن توضیحاتی راجع به مدل، ضرورت داشتن بوم مدل و انواع بوم مدل‌های رایج در دنیا یک بار دیگر تمام بخش های بوم مدل را برای کارمندان تشریح و تغییرات پیش آمده در بخش مشتریان، ارزش های پیشنهادی و شرکای کلیدی را اعمال و توضیح دادند.

همچنین در طی جلسه از کارمندان خواسته شد هرکدام با توجه به حوزه فعالیت خود ( فروش، بازاریابی، تحقیق و توسعه، منابع انسانی، برنامه نویسی و …) ارزش پیشنهادی جدیدی را برای بخش مشتریان پیدا کرده، درمورد راه های ارائه آن تحقیق و در جلسه ی بعدی شرکت، ایده های خود را با تیم در میان گذاشته و در مورد قابل اجرا بودن یا نبودن آن همفکری کنند.