از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

برگزاري جلسه مشترک
تفاهم نامه همکاری با مرکز رشد
به گفته روابط عمومی شرکت آروین مروارید اردیبهشت با انعقاد تفاهم نامه ای بین مرکز رشد دانشگاه رازی و شرکت اردیبهشت، به منظور آموزش و ارتقاء بهینه شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد تفاهم نامه ای با مرکز رشد منعقد شد  که طی آن شرکت ها و واحدهای مستقر در این مجموعه در صورت داشتن معرفی نامه از مرکز رشد مشمول تخفیفات استفاده از نرم افزار، آموزش آن و همچنین آشنایی با مفهوم کسب و کار از طرف شرکت خواهند شد.