از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

زمان مطالعه: 5 دقیقه
20 اسفند 99

روندهای زیادی در جامعه وجود دارند که برکسب ­وکارهای مختلف، اثری متفاوت دارند. در تدوین طرح کسب و کار خود باید روندهای تأثیرگذار را نام برده و اثر هرکدام را مشخص نمایید.

توضیح درباره روندهای کلیدی، اعتبار ایده کسب و کار را در نظر خواننده افزایش می دهد. عواملی که می توانند بازار را تغییر داده و بر کسب و کار ما تأثیر داشته باشند، باید در نظر گرفته شوند.

بسته به نوع کسب و کار، روندهای بازار می توانند از لحاظ جمعیت شناختی، سلیقه مشتریان و یا نیاز آن ها تغییر یابند.

با فهم عوامل تأثیرگذار بر روندهای بازار در صنعت مورد نظر، می توان توضیح بهتری از نیازهای کسب و کار فراهم آورد. برای مثل توجه بیشتر مردم به رعایت بهداشت، مثال خوبی از روند بازار است. شیوع بیماری کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارهای مختلف باعث تغییراتی در مشاغل و حتی نحوه خدمت رسانی آن ها شد. شرکت شما می تواند از این روند استفاده کرده و نیازهای مشتریان را به طریقی جدید برآورده سازد.

بنابراین باید روندهای صنعت را شناسایی کرده، آن ها را در طرح خود توضیح دهید و چگونگی بهره برداری از آن ها را مشخص کنید.

در بررسی روندهای کلیدی باید الگوها و روندهای صنعت را مدنظر قرار دهید. اینکه کدام از این روندها درحال رشد، ساکن یا در حال افول هستند؟ چه عواملی بر رشد یا نزول آن ها تأثیرگذار است؟ روندهای صنعت در سال های گذشته چگونه بوده و در سال های آینده به چه سمتی خواهد رفت؟ همگی سوال هایی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

روندهای کلیدی و مهم در روند کسب و کارعبارتند از:

 • روندهای تکنولوژی
 • روندهای اجتماعی و فرهنگی
 • روندهای سیاسی
 • روندهای اقتصادی
 • روندهای قانونی و تنظیم مقررات

تعدادی از سوال هایی که در بررسی بهتر روندهای کلیدی می توانند کمک کننده باشند عبارتند از:
روندهای تکنولوژی: 

 • مهم‌ترین روندهای تکنولوژی داخلی و خارجی را پیدا کنید؛
 • کدام از این تکنولوژی‌ها می‌توانند برای کسب‌وکار شما یک فرصت یا تهدید محسوب شوند؟
 • آیا دلیل انتخاب رقبا نسبت به ما، مسائل فناوری است؟ و آیا ما می‌توانیم این فناوری را به دست آوریم؟

روندهای اجتماعی و فرهنگی

 • آیا تغییر در باور، نگرش و فرهنگ مردم باعث تغییر تقاضای آن‌ها نسبت به محصولات و خدمات ما می‌شود؟
 • چه تغییراتی در جامعه اتفاق بیفتد بر تقاضای محصولات و خدمات ما تأثیرگذار است؟

روندهای سیاسی

 • چه تغییراتی در سیاست داخلی و خارجی بر کسب‌وکار شما تأثیرگذار است؟

روندهای اقتصادی

 • توزیع ثروت و درآمد در بین مشتریان هدف چگونه است و با چه تغییراتی در درآمد آن‌ها، میزان تقاضایشان تغییر می‌کند؟
 • بهبود وضعیت اقتصادی مردم برای کسب‌وکار ما یک تهدید است یا فرصت؟

روندهای قانونی و تنظیم مقررات

 • کدام از تغییرات قانونی و مقررات (مثل دریافت مجوزها، قوانین مالیاتی، بیمه و …) بر کسب‌وکار شما تأثیرگذار است؟ و آیا این تغییرات یک فرصت برای کسب‌وکار ما محسوب می‌شود یا تهدید؟