از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

آموزش نرم افزار spss

کارگاه آموزشی spss توسط شرکت اردیبهشت برگزار شد

با توجه به اهمیت و ضرورت محاسبات آماری و نقش نرم افزار spss به عنوان یک نرم افزار موفق در این زمینه، شرکت اردیبهشت یک کارگاه آموزشی مقدماتی spss در تاریخ سه شنبه 1400/03/11 با هدف افزایش دانش و رفع مشکلات موجود درحوزه آمار در دوره 4 ساعته به صورت مجازی برای متقاضیان و علاقمندان این نرم افزار با حضور خانم بهور به عنوان مدرس کارگاه برگزار کرد.

طی این دوره اصول مقدماتی نرم افزار شامل آمار توصیفی، آزمون همبستگی، آزمون های مقایسه ای و رگرسیون به شرکت کنندگان دوره آموزش وگواهی حضور در دوره به ایشان داده شد.