از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

مدیر برنامه نویسی نرم افزار انار؛

در مورد امنیت نرم افزار انار توضیح می دهد

با توجه به افزایش درخواست های استفاده از نرم افزار انار و سوال برخی از کاربران درمورد امنیت نرم افزار و سایت، روابط عمومی شرکت آروین مروارید اردیبهشت طی مصاحبه ای که با مهندس شیخیان، مدیر تیم برنامه نویسی نرم افزار انار داشت، خلاصه ی صحبت های آقای شیخیان را به این صورت گزارش داد: برای امنیت سامانه به دلیل استفاده از فریمورک لاراول تمامی درخواست ها از فیلترهای خود فریمورک باید عبور کنند، همچنین تمام درخواست ها توسط MiddleWare هایی که برای Route ها نوشته شده کنترل میشن، تمام داده های دریافتی و ارسالی بررسی و در صورت مطابقت با نوع داده و طول داده ها و کاراکترهای مجاز ذخیره و بازیابی می شوند، همچنین تمام کاربران می بایست از گیت احرازهویت رد شده و هویت آن ها به عنوان کاربر ثبت نام کرده تایید شده باشد درغیر اینصورت باید حتما ثبت نام کنند وگرنه امکان دسترسی به سامانه وجود ندارد.