از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

با توجه به اهمیت داشتن اصول مذاکره و قوانین آن  در ارتباط با دنیای کسب و کار اطراف، در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۱ کارگاه آموزشی با موضوع اصول و فنون مذاکره با تدریس آقای مهندس ایمانی(مشاور بیش از۱۰۰ کسب و کار سنتی و مدرن, بیش از پنج سال فعالیت در زمینه مدیریت فروش, تربیت بیش از 150 بازاریاب و فروشنده ) برگزار گردید.

سرفصل‌های وبینار عبارت بودند از:

مذاکره چیست

فروش چیست

تعریف مذاکره 

تعریف فروش

تکنیک های مذاکره 

تکنیک های فروش

تکنیک های مذاکره فروش

اصول و فنون مذاکره فروش