از استقبال خوب شما بسیار سپاسگزاریم

استراتژی نجات کسب و کار از بحران کرونا :

پس از مدت کوتاهی از ظهور کرونا و به چالش کشاندن حوزه درمان جامعه جهانی به نظر می رسد که در حال حاضر این بحران پا را فراتر از حوزه درمان نهاده  و بخش های مختلفی را عرصه گاه تاخت و تاز خود قرار داده است. یکی از حوزه های تاثیرپذیر، اقتصاد است که در این میان بنگاه های کوچک و بزرگ انتفاعی تاثیرات قابل ملاحظه ای را پذیرفته اند و پیش بینی می شود  در صورت ادامه بحران بر عمق و سطح این اثرات افزوده شود. لذا گروه کاری انار با بررسی کار شناسی  این موضوع  اقدام به انتشار این بسته نموده است.